Hà Nội, Cầu Giấy

Địa chỉ: 63 Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Việt Nam
 Số điện thoại: +84966867799
Giờ mở cửa

 • Mon: 07:00 - 22:00
 • Tue: 07:00 - 22:00
 • Wed: 07:00 - 22:00
 • Thu: 07:00 - 22:00
 • Fri: 07:00 - 22:00
 • Sat: 07:00 - 22:00
 • Sun: 07:00 - 22:00
Phí nhận,trả xe

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
 • Lấy xe sớm: 0 VND
 • Trả xe muộn: 0 VND
 
Hà Nội, Đống Đa

Địa chỉ: 16 ngõ 317 Tây Sơn, Hà Nội, Việt Nam, Việt Nam
 Số điện thoại: +84966867799
Giờ mở cửa

 • Mon: 07:00 - 22:00
 • Tue: 07:00 - 22:00
 • Wed: 07:00 - 22:00
 • Thu: 19:00 - 22:00
 • Fri: 07:00 - 22:00
 • Sat: 07:00 - 22:00
 • Sun: 07:00 - 22:00
Phí nhận,trả xe

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
 • Lấy xe sớm: 0 VND
 • Trả xe muộn: 0 VND
 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ: 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, 100000, Việt Nam
 Số điện thoại: +84966867799
Giờ mở cửa

 • Mon: 08:00 - 22:00
 • Tue: 08:00 - 22:00
 • Wed: 08:00 - 22:00
 • Thu: 08:00 - 20:00
 • Fri: 08:00 - 22:00
 • Sat: 08:00 - 22:00
 • Sun: 08:00 - 19:00
Phí nhận,trả xe

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
 • Lấy xe sớm: 0 VND
 • Trả xe muộn: 0 VND
 
Giờ mở cửa

 • Mon: 07:00 - 22:00
 • Tue: 07:00 - 22:00
 • Wed: 07:00 - 22:00
 • Thu: 07:00 - 22:00
 • Fri: 07:00 - 22:00
 • Sat: 07:00 - 22:00
 • Sun: 07:00 - 22:00
Phí nhận,trả xe

 • Thông tin nhận xe: 30.000 VND
 • Thông tin trả xe: 30.000 VND
 • Lấy xe sớm: 0 VND
 • Trả xe muộn: 0 VND
0/5 (0 Reviews)