Bảng giá xe

Địa điểm
Loại xe
1-5 ngày
6-10 ngày
11-15 ngày
16-10 ngày
21-25 ngày
26-20 ngày
+30 ngày
Hà Nội
Yamaha Sirius 110cc
1 - 5 ngày 120.000 VNĐ
6 - 10 ngày 110.000 VNĐ
11 - 15 ngày 100.000 VNĐ
16 - 20 ngày 90.000 VNĐ
21 - 25 ngày 80.000 VNĐ
26 - 30 ngày 70.000 VNĐ
+30 ngày 70.000 VNĐ
Honda Air Blade 125cc
1 - 5 ngày 200.000 VNĐ
6 - 10 ngày 180.000 VNĐ
11 - 15 ngày 160.000 VNĐ
16 - 20 ngày 140.000 VNĐ
21 - 25 ngày 120.000 VNĐ
26 - 30 ngày 120.000 VNĐ
+30 ngày 120.000 VNĐ
Hà Giang
Yamaha Sirius 110cc
1 -5 ngày 150.000 VNĐ
6 - 10 ngày 150.000 VNĐ
11 - 15 ngày 150.000 VNĐ
16 - 20 ngày 150.000 VNĐ
21 - 25 ngày 150.000 VNĐ
26-30 ngày 150.000 VNĐ
+30 ngày 150.000 VNĐ

Lưu ý: Giá xe Sirius đi đường dài (xuyên Việt), xe đi phượt lên các vùng Đông Bắc, Tây Bắc sẽ phụ thu thêm 30.000đ/ngày. Xin cảm ơn!