Yamaha Sirius 110cc

Yamaha Sirius 110cc

  • Dịch vụ cứu hộ
  • Đăng ký xe
  • Mũ BH 1/2 đầu
  • Áo mưa 1 lần
  • Bảo hiểm xe máy

120.000/ Ngày

không bao gồm thuế và bảo hiểm

Đặt xe