Honda XR150cc

Honda XR150cc

  • Bảo hiểm xe máy
  • Dịch vụ cứu hộ
  • Mũ BH 1/2 đầu
  • Áo mưa 1 lần
  • Đăng ký xe

500.000/ Ngày

không bao gồm thuế và bảo hiểm

Đặt xe