Chi tiết liên hệ

Địa chỉ: 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, 100000, Việt Nam
Số điện thoại: +84966867799
Phí trong giờ làm việc

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
Phí sau giờ làm việc

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
Giờ mở cửa

 • Mondays: 08:00 - 22:00
 • Tuesdays: 08:00 - 22:00
 • Wednesdays: 08:00 - 22:00
 • Thursdays: 08:00 - 20:00
 • Fridays: 08:00 - 22:00
 • Saturdays: 08:00 - 22:00
 • Sundays: 08:00 - 19:00
 

datepicker
datepicker

0/5 (0 Reviews)