Chi tiết liên hệ

Địa chỉ: 16 ngõ 317 Tây Sơn, Hà Nội, Việt Nam, Việt Nam
Số điện thoại: +84966867799
Phí trong giờ làm việc

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
Phí sau giờ làm việc

 • Thông tin nhận xe: 0 VND
 • Thông tin trả xe: 0 VND
Giờ mở cửa

 • Mondays: 07:00 - 22:00
 • Tuesdays: 07:00 - 22:00
 • Wednesdays: 07:00 - 22:00
 • Thursdays: 19:00 - 22:00
 • Fridays: 07:00 - 22:00
 • Saturdays: 07:00 - 22:00
 • Sundays: 07:00 - 22:00
 
datepicker
datepicker
0/5 (0 Reviews)